Vi på Göteborgs Diamanteria väljer våra diamanter utifrån det universella system som Gemmological Institute of America (GIA) har utvecklat för att certifiera diamanter. Vi använder endast de mest sällsynta diamanterna valda utifrån kriterierna kända som 4C:s som på engelska står för carat, cut, clarity and colour (carat, slipning, klarhet och färg).

Våra diamanter är alltid certifierade enligt Kimberlyprocessen. Detta certifikat visar att de är konfliktfria, alltså inte så kallade blodsdiamanter.

Certifikatet uppkom på grund av uppmärksammandet av att rebellgrupper finansierade sina krig med diamanthandel. Det var den internationella diamantindustrin tillsammans med ett antal regeringar och civila organisationer som utformade detta certifikat.

Kimperlyprocessens certifieringssystem (KPCS) stöds av FN. Det är en sammanslutning av 81 olika länder som bildar 54 medlemmar vilka tillsammans kontrollerar och upprätthåller att förordningarna i certifikatet följs.

Att tänka på

Diamantens klarhet bestäms av antal, storlek och beroende på var inneslutningen sitter. En inneslutning är som naturens fingeravtryck från att diamanten skapades och gör att varje diamant är unik. Klarhetsskalan som man bedömer en diamant ifrån

Alla diamanter som vals ut av oss är fria från inneslutningar som skulle kunna påverka diamantens briljans eller utseende på något vis.

Vi använder oss därför bara av diamanter som går från FL till SI.

De mest sällsynta diamanterna är de som är mest färglösa (vita), vilken är väsentligt mindre förekommande än gula och bruna. Det finns även rosa, blå,gröna, svarta och röda diamanter. Den skala som man mäter diamantens färg utifrån går från;

D = Colorless till Z = Light Yellow

Göteborgs Diamanteria använder endast utvalda diamanter från den översta färg kategorin det vill säga D-G ( River och Top Wesselton)

Diamantens slipning bestämmer dess form och proportioner, många experter anser att detta är en av de viktigaste egenskaperna hos en diamant för att få ut den maximala briljansen och vi väljer därför enbart ut diamanter vars slipning är Excellent eller Very good.

Diamantens vikt mäts i carat, vilket är en universellt mått som motsvarar 0,20 gram.
Desto högre carat en sten har ju mer sällsynt är den och med det ökar värdet.